Czech
PLAVÁNÍ DĚTÍ

 

 
Úvod


  
Hry pro rozvoj psychomotoriky
Náměty a hry, které rozvíjejí některou ze schopností nutných pro rozvoj komunikačních dovedností

Cílem nabízených aktivit je rozvíjet dovednosti, které přispívají ke schopnostem dobré komunikace dítěte.

Činnosti k rozvíjení jemné motoriky

Motorika ruky úzce souvisí s hmatem a koordinací pohybů

 • Kartáčování rukou kartáčkem na nehty, masírování rukou „ježečkem"
 • Hledání malých hraček (předmětů) v míse s rýži (hrachem, fazolem, korálky...) (většinou hra děti baví, těší se, „co na ně vykoukne", a zároveň, nic netuše, zásobují mozek mnoha informaci z hmatových tělísek, z proprioreceptorů, rozvíjí se stereognosie... jemná motorika)
 • V míse s pískem hledat mušličky a kamínky - vybírat je a dávat do krabiček
 • Modelování (plastelína, modurit, těsto, terapeutická hmota1) - př.: vyválení hada, zamotání šneka, zmačkání do kuličky, placka, vytahování paprsků sluníčka, „štípání hada", stromeček, obtiskování prstů; činnost by měla být co nejplynulejší, pomalé pohyby hlavně při válení po podložce by měly vycházet z ramen a mít větší rozsah (do napnutých loktů); práce s papírem nebo přírodním materiálem (kaštany, žaludy, listy...) - trhání papíru, novin + lepení (výroba koláže)
 • Kreslení křídami (nebo malování prstovými barvami) na velkou plochu (balící papír)
 • Manipulace se lžící - nabírání např. písku, vysypávání do kyblíčku, práce s tiskátky (nutná jemná motorika i síla)
 • Dotýkání se desky stolu postupně všemi prsty
 • Dotýkání se palce postupně jednotlivými prsty
 • Navlékání koleček na provázek (knoflíků na nit)
 • Otevírání krabic, uzávěrů, obracení ponožek na ruby
 • Překládání ubrousků, utěrek, kapesníků
 • Zkoušet kreslit prstem (prstové barvy), silnějšími trojhrannými tužkami, křídou - kola, „ležaté osmičky", „rozbíhající se šneky", spojování bodů (zachovávat směr shora dolů a zleva doprava - př. Prší z mraků, loď pluje k ostrovu...)
 • Poznávání předmětů (hraček) jen podle hmatu - Kimovy hry
 • Šroubování prsty, nářadím, zatloukání a další kutilské činnosti
 • Navlékání na tyčku, silnější drát, silon, pomocí jehly, šití a vyšívání
 • Všechny hry s míčem
 • Jakákoliv manipulace s předměty, postupně stále menšími (skládání, rozebírání, třídění, sestavování...)

Cviky pro rozvíjení motoriky mluvidel

 • Pohyb jazyka dopředu a dozadu, z pusy ven a zpět - čertík
 • Pohyb jazyka z pravého koutku do levého a zpět - čertík se rozhlíží, ještěrka mává ocáskem
 • Pohyb jazyka nahoru a dolů - olíznout si špičku nosu, bradu, olíznout si horní ret, dolní ret
 • Pohyb jazyka do kruhu - olíznout si rty kolem dokola jednou, později i víckrát, zkoušet na obě strany (předpokládá dobré zvládnutí předchozího úkolu)
 • Pohyb rtů - našpulit rty - dáváme pusinku, foukáme, olizujeme si prst namočený např. do jogurtu, pískáme...
 • Pohyb rtů - roztáhnout rty doširoka, úsměv, pejsek cení zoubky
 • Jazyk se stočí špičkou nahoru a dozadu po patře a rychle se natáhne - zvuk připomíná klapání koňských podkov
 • Uvolnit rty a brnkat prstem o dolní ret (brm, brm)
 • Kloktání (procvičuje patrohltanový uzávěr)
 • Nafouknout obě tváře a prsty „propíchnout" - balón praskl
 • Horními zoubky stahovat jogurt nebo krém z dolního rtu
 • Pohyb jazyka po horní a dolní alveole
 • Ťukat špičkou jazyka na horní alveolu - datel klepe, někdo ťuká...
 • Špička jazyka se opře o horní alveolu a klesne k dolní (už bez pohybu do stran) - lezeme na půdu a utíkáme do přízemí, zvedneme nahoru kamínek a pustíme ho rovně dolů... brada by měla být v klidu, pohybujeme pouze jazykem
 • Vibrace volných, k sobě přiložených rtů při výdechu - jako frká koník
 • Nafouknout obě tváře a pouštět vzduch po troškách ven přes pevný závěr - děda kouří fajfku, mašinka se rozjíždí a pomalu zvyšuje rychlost (PB), případně lze držet nos ucpaný
 • Držet horní zuby proti dolnímu rtu - foukat jako vítr - fí
 • Udělat kapříka - vysát vzduch z tváří - vmáčknout je, rty tvoří osmičku
 • Přitisknout špičku jazyka za dolní zuby a trochu otvírat a zavírat pusu - klíček dáme do zámku, otevřeme a zavřeme dveře
 • Roztáhnout jazyk do placičky a okrajem ho přitisknout ke všem dolním zubům - máma dělá placku z těsta a zoubky jsou formička, totéž nahoře
 • Zvednout okraje jazyka nahoru - udělej mističku, ruličku
 • Špičkou jazyka jet po horním patře, zezadu ho zkusit vytlačit ven (jazyk se ohne do oblouku a přimáčkne se na patro) - prst je zvědavý, ale nepatří do pusy, musíme ho vyhnat

Grafomotorika

 • Kruh - klubíčka, nejdřív velké, postupně zmenšovat, „rozmotávat", pak teprve „namotávat" (sluníčko, hodiny, kolo u auta...)
 • Elipsa - svislá, mírně nakloněná i ležatá (auto jezdí dokola, letadlo, provázek...)
 • Kruh a elipsa rozvinutá po řádku, shora dolů a zdola nahoru - spirály (kouř, rozmotaná stužka, oblaka, koruna stromu...)
 • Osmička - ležatá, svislá a šikmá (letadlo, krasobruslař)
 • Osmička rozvinutá do řádku (krajka, mašlička na dárek), svisle (padá lístek ze stromu)
 • Oblouk horní opakovaně zleva doprava a zpět (děti si házejí s míčem), oblouk dolní (houpačka, kyvadlo hodin apod.)
 • Oblouky rozvinuté po řádce (vrabec nebo míč skáče, špičaté vlny na vodě), případně lze i shora dolů a zdola nahoru
 • Vlnovka (mašlička, měkké vlny na vodě)
 • Čáry - vodorovné (silnice, naskládané dřevo), svislé shora dolů (padá kamínek, stavíme klec pro lva), zdola nahoru (roste tulipán, pampeliška), šikmé shora dolů (prší), šikmé a prohnuté zdola nahoru (fouká vítr a zvedá listí)

Koordinace oko - ruka

 • Hra „zrcadlo" - dospělý nebo jiné dítě dělá různé pohyby a dítě je zkouší co nepřesně napodobovat
 • Navlékání korálků, knoflíků
 • Vkládání geometrických tvarů do krabice s otvory
 • Vymalování obrázků podle legendy (př: *- modrá, <- červená...)
 • Práce s tiskátky (nutná jemná motorika i síla)
 • Přelévání vody, nebo přesypávání písku (mouky) do různých nádob
 • Vytleskávání rytmu
 • Pohybová cvičení - trakaře (ve dvojicích), válení sudů
 • Chůze po čáře na zemi, po šňůře
 • Nošení např. pingpongového míčku na lžičce
 • Prolézání tzv. opičí dráhy (častá změna polohy těla - plížení, překročení, lezení po čtyřech, „kutálení sudů", házení míče...)
 • Házení míčky, papírovými koulemi, kamínky do koše, do vystřiženého otvoru v papíru, na cíl (co nejblíže velkému míči)
 • Tančení - pohyb v rytmu - když se hudba zastaví, dítě zůstane stát jako socha
 • Chůze - „jak chodí různá zvířátka" (může to být velmi zábavné když se do hry zapojí více dětí, zároveň je to velmi užitečné z hlediska koordinace pohybů a rovnováhy)
 • Hudba - rytmus, zvukové hračky, chrastítka, tanec...
 • Houpání dítěte v houpací síti (dece)
 • Skákání na trampolíně nebo na něčem, co pruží (matrace)
 • Chůze po zídkách a obrubnicích (zevní opora - ruka rodiče)
 • „Kuželky" (stačí několik prázdných rolí od papírových kuchyňských utěrek a míček)
 • Házení papírového míčku z novin do krabice
Smyslové hry

Nabídka her a činností na rozvíjení smyslů

Zrak

 • Vybarvování Omalovánky a domalovánky (postřeh, přesnost při výběru barvy)
 • Skládání rozstříhaného obrázku, stránky z časopisu
 • Hledání a třídění stejných předmětů stejného tvaru i velikosti
 • Pozorování - „Dívám se a vidím něco červeného" (kulatého, dřevěného...)

Optická paměť

 • Pexeso
 • Kimovy hry

Optická pozornost a diferenciace

 • „Co zmizelo ze stolu?"
 • Hledání rozdílů mezi podobnými obrázky
 • Dvojice obrázků se liší
 • Dokreslování obrázků
 • Vyškrtávání stejného tvaru na papíře, spojování stejných tvarů čarou
 • Hledání písmen v textu (novinové titulky, časopis s většími písmenky) a označení fixem nebo značkovačem určitého písmene - dítě nemusí písmeno umět, hledá jen určitý tvar
 • Hra na němého - dítě hádá z pohybu rtů, které slovo říkáme (dospělý má před sebou řadu obrázků, které bezhlasně jmenuje)
 • Vybarvování mozaiky plošek podle daných značek (hvězdičky zeleně, puntík červeně...)
 • Hledat obrázky ve změti čar
 • Hledat určité tvary tam, kde se překrývá řada různých obrazců

Sluch

 • Poslech a reprodukce různých básniček a písniček
 • Hra na slepou bábu a její varianty
 • PH „Pepíčku, pípni"
 • PH „Všechno lítá, co peří má"
 • Hledání budíku v místnosti
 • Vyťukávání, vytleskávání rytmu písničky, rozpočitadla
 • Vyjadřování pohybem stoupající a klesající melodie, např. improvizace učitelky na klavír
 • Poznávání písničky jen podle melodie
 • „Kdo tě volá, kdo tě budí"
 • Hledání předmětu ve třídě - Hoří! - děti schovají v místnosti předem dohodnutý předmět. Hledá ho dítě, které bylo za dveřmi. Změnami hlasitosti mu ostatní pomáhají - čím blíže předmětu, tím hlasitěji volají (samá voda, přihořívá...)
 • Dítě hádá zvuky, které vydávají různé materiály
 • Co je v krabičce - do malých krabiček dáme různé předměty, dítěti ukážeme, co tam je, a může si zkusit, jak to chrastí; pak krabičky pomícháme, jsou-li stejné, nebo dítěti zavážeme oči, jsou-li každá jiná, a dítě hádá podle zvuku, co v krabičce je
 • Dospělý vyluzuje různé zvuky, ale dítě reaguje pouze tehdy, ozve-li se dohodnutý zvuk (např. vyskočí při písknutí, jinak nereaguje)
 • Předem se dohodne, co dítě udělá na určitý počet zvuků (písknutí, klepnutí, tlesknutí...); např.: 1x - poskočit, 2x - dřep, 3x - lehnout
 • Přírodní zvuky

Akustická paměť

 • Učit se už vědomě zpaměti básničky
 • Slovní řady, hry typu „Šla babička do městečka, koupila tam..."
 • Dáme na stůl sadu obrázků (6 - 8); dítě poslouchá, v jakém pořadí je jmenujeme; pak je teprve vybere a složí je v tom pořadí, v jakém je slyšelo

Akustická pozornost

 • Hrajeme slovní kopanou na poslední slabiku
 • Vymýšlíme slova na první slabiku, později i na první písmenko
 • Určíme si slovo (jméno), které budeme hledat; dospělý říká rychle řadu slov nebo krátké věty, používá i slova podobná (zdrobněliny jména, slova od stejného slovního základu); jakmile dítě zaslechne určené slovo, udělá krok dopředu; pokud udělá chybu, musí udělat krok zpět
 • Dospělý říká např.: kočka mňouká, pes kuňka, žába mečí... děti reagují jen na pravdivé výroky
 • Určíme slovo, na které bude dítě reagovat v souvislém textu (většinou jde o klíčové slovo pohádky - princezna, princ, drak, čert apod.); pak čteme pohádku, jakmile dítě slovo zaslechne, tleskne
 • Ve vyprávění pohádky děláme chyby (přidáme opakovaně slovo, které tam nepatří - bum, změníme obsah - Modrá Karkulka, šla přes louku, nesla si v košíku cvičky); dítě musí zareagovat na chybu a opravit ji

Akustická diferenciace

 • dítě má poznat, kdy jsou obě slova stejná a kdy jiná; měnit lze hlásky (pije, bije, puk, buk, pes, pas, píle, míle, mouka, louka...) nebo délky samohlásek (Míla, milá, rada, ráda...)

Hmat a propriocepce

 • Stříhání, lepení, vytrhávání papíru
 • Modelování z těsta, modelíny, hlíny, mokrého písku...
 • Manipulace s korálky a drobnými předměty
 • Třídění podle hmatu - „Co to je?" - dítě se zavázanýma očima hádá, co drží v ruce; může také poslepu třídit smíchané předměty na dvě hromádky (velké a malé kupičky apod.)
 • „Jaké to je?" - dítě poznává hmatem materiál (kovové předměty - matičky, šroubky, různé druhy látek, kousky kůry, kamínky, ohlazené kousky dřeva)
 • „Najdi a slož do řady za sebou..." - nejdřív řekneme dítěti 3 - 5 věcí a teprve pak začne hledat
 • „Kdo je to?" - dítě poznává hmatem jiné děti
 • Provedení pohybu podle sluchové nápovědy - dáváme dítěti, které má zaváhané oči, různé úkoly (sáhni si na nos, udělej tři kroky dopředu a jeden dozadu, nakresli domeček, učeš se apod.)
 • Nápodoba pohybu - rozvoj vnímání tělesného schématu - dítě si stoupne vedle nás a napodobuje naše pohyby jednou rukou (pravou rukou si sáhneme na levé ucho, na nos, levou rukou se dotkneme pravého kolen apod. ); pak zkusíme pohyby oběma rukama, ale postupně - nejdřív jednou, pak druhou rukou (pravou na nos a levou na levé ucho, jednou rukou na oko a druhou na pusu apod.)

Chuť a čich

 • Ochutnávání různých potravin se zavázanýma očima a slovní komentář (co to je, jakou to má chuť, z čeho se to vyrábí apod.)
 • Poznávání potravin, koření čichem
Mluvní dovednosti

Chápaní slovních pokynů

 • Dáme na stůl papír (nebo knížku) a tužku, dítě dostane slovní pokyn a podle toho udělá pohyb - např. dej tužku na knížku, pod, vedle, ke; lze použít samozřejmě jakékoli další rekvizity - kaštan a kousek kůry, šišku a prkénko, stolek a kostku ze stavebnice... podstatou je správné pochopení předložek
 • Varianta předchozí hry pro starší děti: dej předmět vpravo, vlevo, nahoru, dolů, - vlevo nahoru, vpravo dolů apod.

Slovní zásoba

Cílem je vedení dětí k aktivnímu užívání jejich slovní zásoby:

 • Hry typu „Šla babička do městečka, koupila tam..."
 • Doplňování slov - „Byl jsem (v lese, v obchodě, na letišti) a viděl jsem, koupil jsem... - podstatná jména
 • Doplňující otázky - Co jezdí, co léta, co se obléká, co roste na stromě, v zahradě...
 • Co potřebuji k vaření, šití, stavbě domu...
 • Doplňování sloves - činností - Co dělá maminka, prodavačka, zedník ... - slovesa.
 • Jaké je jablíčko, jaký je strom - přídavná jména atd.
 • Protiklady - (velký - malý, vysoký - nízký, tma - světlo, ale také utíká - stojí apod.)
 • Přirovnání - velký jako..., vysoký jako...
 • Synonyma - „řekni to jinak"
 • Práce s pamětí slov
  • Hledání významu - „k čemu je to dobré, co se s tím dá dělat, kdo to potřebuje" (například koš - na houby, na prádlo, na odpadky...)
  • Hledání rýmu
  • Hledání metafor a přirovnání v textu - „Jak by se to dalo říci jinak?"
  • Hledání slov na danou slabiku, hlásku, lze napovídat opisem (sa - je to zelené a maminka to dává do mísy, jí se to syrové... - salát)
  • Třídění slov podle určitého hlediska (co jezdí po kolejích, po silnici, co léta, co vozí hodně lidí, co jezdí daleko...); osvědčují se témata, jako ovoce, zelenina
  • Stupňování (velký - větší - největší)
 • Práce s obrázky - hledání souvislostí - „k čemu to patří" (ucho k tašce, k hrnečku, ucho na hlavě, rozdíl uši - ucha)
 • Určování slov:
  • neutrálních a citově zabarvených (pes - pejsánek, hafan; dům - domek, chaloupka, chatrč...)
  • nadřazeného pojmu (lžíce, vidlička, nůž - příbor; kalhoty, košile, kravata - oblečení)

Pohotovost ve vyjádření správného slova - pojmu

 • Hádanky
 • Popis podle děje: „Co to dělám?" - jeden udělá krátkou sadu pohybů (předvádí zaměstnání, činnost), druhý má nejen uhodnout, o co šlo, ale i vyjmenovat nebo popsat jednotlivé úkony
 • Vymýšlení příběhu - každý z účastníků přidá jednu větu (předešlé se už neopakují)
 • Řešení situací: „Co bys dělal, kdybys..."
 • Vyprávění příběhu

Nosní dýchání a hospodaření s dechem

Základem všech činností, podporujících řečové dovednosti, je hluboký, zpočátku vědomý nádech pouze nosem. Vydechovat lze i ústy. Pokud se zaměříme na hospodaření s dechem, snažíme se, aby výdech byl pokud možno dlouhý (ale ne do úplného „vyfouknutí", které vyvolá nutnost rychlého nádechu).

 • Vědomé vnímání vůně květin, posekané trávy apod. (s výjimkou alergiků)
 • Foukání brčkem do vody; lze měřit, jak dlouho dítě vydrží dělat bublinky
 • Bublinky z mydlinek co největší - kontrolovaný dlouhý výdech
 • Pití brčkem; je třeba kontrolovat, zda dítě nenadechuje ústy škvírkami vedle brčka
 • Využíváme různé píšťalky a frkačky z pouti, nafukovací balónky
 • Foukaná kopaná - míček ze smotku vaty, kousku polystyrenu nebo peříčko se snažíme foukáním udržet na ploše stolu a dopravit je do branky soupeře; hráči nehrají zároveň, ale střídají se, když předmět spadne ze stolu nebo při gólu
 • Foukáním udržet ve vzduchu peříčko, semena pampelišky
 • Hra na zobcovou flétnu nebo jiný dechový nástroj
 • Všechny hry ve vodě - výdech do vody, potápění, zaháněná stříkáním...
 • Plavání
 • Recitace
   

  BABY CLUB MEDÚZKA - Mgr. Zuzana Danielisová      mobil: +420 728 828 605    e-mail: meduzka.zuzka@gmail.com